شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ استثمار مردم در بانك پاسارگاد!... چند روز پيش به دليلي مجبور به افتتاح حساب در بانك پاسارگاد شدم... چون بيش از ده كارت بانكي داشتم گفتم كارت نميخوام دفترچه بدين!... ناباورانه و البته پس از صدور دفترچه كارمند بانك گفت: سه هزارو پانصد تومان كارمزد دفترچه است و از حسابتون كم ميشه!... ديگه نميشد كاري كرد... نميدونم آخه اين دفترچه چقدر هزينه داره!ظلم از اين آشكارتر ميشه؟! نميدونيدچقدر سوختم!!!
فكر كنم يه مدت ديگه توي بانك نفس كشيدن هم پولي بشه! بعيد نيست اگه شنفتيد تعجب نكنيد!
ساعت دماسنج
مسافر ابديت
رتبه 0
0 برگزیده
287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top