شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ استاد ميرشكاك: الا اي پايمردان خميني! جوانمردان آيين حسيني پرستوهاي بال و پر شکسته که مي‌خواهد شما را سر شکسته؟ به ميدان از شما پايي که جا ماند گواه بازگشت کربلا ماند * سرآمد انتظار سرفرازان درآمد نوبهار پاکبازان امير خيل جانبازان جليلي است سرآهنگ سراندازان جليلي است
چراغ جادو
مسافر ابديت
0 امتیاز
0 برگزیده
287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top