شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ همنوا با خواننده نسل جديد انقلاب «حامد زماني» فردا در سراسر ايران با بلندترين فريادهايمان پاسخ جنايات و سياستهاي شيطاني شيطان بزرگ را در لبيک به نظر امام ديروز و امام امروزمان مي گوييم: «مرگ بر آمريـــــــــکا»

*ميثم*
92/8/12
ساعت ویکتوریا
مسافر ابديت
0 امتیاز
0 برگزیده
287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top